Biedrība “Dobeles Mācību Centrs” sadarbībā ar četrām Eiropas Savienības dalībvalstīm Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvarā  realizē projektu “Uzņēmēju atbalsts profesionālo skolu audzēkņiem: inovatīva datu apmaiņas platforma uzņēmējiem un audzēkņiem” (VET to Business: an innovative business platform for VET; VET2B; līguma Nr. 2017-1-LV01-KA202-035482).

Projekta īstenošanas laiks:
2017.gada 1.septembris - 2019.gada 31.augusts

Projekta koordinators:
- Dobeles mācību centrs, LV

Projekta partneri:
- Viesoji istaga Panevezio darbo rinkos mokymo centrs, LT
- ENGIM Piemonte, IT
- Bluebook s.r.l., IT
- ASOCIACAO UNIVERSIDADE EMPRESA PARA DESENVOLVMENTO TECHNIHO, PT
- INNEO – Studio Tworczego Rozwoju, PL

Asociētie partneri:
- Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV
- ASCO Canavese, IT
- University of Minho (UM), PT

Profesionālai izglītībai ir izšķiroša nozīme Eiropas ekonomikā gan darbaspēka nodarbinātības veicināšanā, gan to nozaru attīstībai, kuras ir ekonomikas sistēmas pamatā. Lai pilnībā īstenotu un attīstītu kvalitatīvu profesionālo izglītību, apmācību procesam jābūt  ciešā sasaistē ar uzņēmējdarbības vidi, nosakot kopīgus mērķus un instrumentus šo mērķu sasniegšanai.

Projekta ideja ir veicināt profesionālās izglītības iestāžu izstrādāto pakalpojumu un produktu pieejamību plašākai auditorijai, jo īpaši - mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tādējādi sniedzot pieredzi un nodrošinot maziem un vidējiem uzņēmumiem pakalpojumu un produktu kopumu par konkurētspējīgām cenām.

Projekta mērķa grupas:
- profesionālo izglītības iestāžu vadība, pedagogi un audzēkņi;
- publiskā un privātā sektora iestāžu, uzņēmumu vadītāji, speciālisti. 

Projekta mērķis:
Novatoriski veicināt darba vidē balstītu mācību popularitāti, izveidojot digitālo platformu, kas pieejama mācību iestādēm un uzņēmumiem.

Galvenais projekta rezultāts:
- Izveidota inovatīva interneta platforma, kurā profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi varēs piedāvāt pakalpojumus publiskā un privātā sektora iestādēm un uzņēmumiem.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .