Biedrība „Dobeles Mācību centrs”

ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2007.gadā ar mērķi veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts, pašvaldību institūcijām un dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem, atbalstot un motivējot viņus iegūt jaunas zināšanas, prasmes, kas nodrošinātu viņu aktīvu līdzdarbību sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā un izglītības jomā Dobeles novadā un Zemgales reģionā.

Dobeles MC ir izveidota veiksmīga sadarbība ar dažādām organizācijām, kas strādā vietējā un reģionālā līmenī. Atbilstoši biedrības mērķiem un uzdevumiem, Dobeles MC aktīvi iesaistās nevalstisko organizāciju pasākumos, semināros, organizējot izglītojošas aktivitātes un apmācības.

Savas darbības laikā esam arī domājuši kā piesaistīt papildus finansējumu pieaugušo izglītības jomā. Esam īstenojuši 3 projektus, no kuriem viens bija starptautisks, kopā piesaistot ap 16 tūkst. eiro lielu finansējumu. 2016.gada oktobrī esam uzsākuši īstenot jaunu starptautisku projektu.

Galerija

Šeit Tu vari ievadīt nelielu galerijas aprakstu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .