Projekti

 2008 Projekts „Apmācības kursi projektu izstrādē un vadībā Dobeles rajona vietējo iniciatīvas grupu kapacitātes stiprināšanai”

 2013-2015              GRUNDTVIG partnerība
Projekts "Aizraujošu apmācību metožu izstrāde sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām" (Creating Captivating Teaching Strategies for Vulnerable Learners)

 2014“Zemgales NVO projektu programma”
Projekts "Izpratnes par pilsonisko iniciatīvu nozīmīgumu attīstīšana Jēkabpils un Dobeles pilsētās"

 2017-2019Erasmus+ programma
Projekts “IDENTITĀTE: DAUDZ VAIRĀK KĀ ID KARTE” (IDENTITIES: MUCH MORE THAN CARDS)
 2018-2020 Erasmus + programma
Projekts “Izglītība marginalitātes apstākļos (EM2)” (Education in square marginality (EM2)”)Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .